Wat is een SPF record?

Het SPF record in je DNS zone geeft aan vanaf welke SMTP server er uitgemailed mag worden met jouw domein.

SPF staat voor Sender Policy Framework en wordt door bijvoorbeeld Google en Microsoft (gmail/hotmail/outlook.com) gebruikt, om te controleren of een verzendende mailserver wel mail mag versturen voor jouw specifieke domeinnaam.

Waarom moet ik een SPF record instellen?
We merken de laatst tijd dat grote (gratis) e-mail providers zoals bijvoorbeeld Gmail en Hotmail, steeds vaker mail als spam markeren als het van een domein zonder SPF record afkomstig is. Het ontbreken van een SPF record op je eigen domein, kan soms zelfs voor bounces zorgen, vooral bij Gmail.


Hoe kan ik een SPF record instellen? 
Dit kan je doen via accountbeheer > Domeinnaam > 'geavanceerd DNS beheer'.


Voeg hier een type TXT record toe, met het 'add' pulldown menu linksonderin. Als je de mailservers van DDS gebruikt voor je uitgaande mail (smtp.dds.nl) kan je de volgende waardes gebruiken:

Type: TXT
Name: Leeglaten
Value: v=spf1 include:spf.dds.nl ~all
Prio: Leeglaten
TTL: Leeglaten


Indien je een andere uitgaande mailserver gebruikt dan die van DDS, zal je de include: moeten aanpassen dat deze de betreffende mailserver vernoemt. Zie ook deze SPF Wizzard.